اخبار سیاسی

فدریکا موگرینی: برجام متعلق به جامعه جهانی و برای همه فرصت ساز است